Barion Pixel Duplakukac Horgászegyesület
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

Kapcsolat

Duplakukac Horgászegyesület
Szabó Ervin Utca 31
1191 Budapest
Telefonszám: 06 70 8833301
Írjon nekünk» Nyereményjáték
Nyeremjáték

2024. duplakukac horgászegyesület szerencsekerék NYEREMÉNYJÁTÉK

Jelen szabályzat a Duplakukac Horgászegyesület (továbbiakban: Kiíró) által kezelt, karbantartott Duplakukac Horgászbolt Facebook oldalán futó üzenőfali játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

A játék időtartama:

2024.01.04. – 2024.02.28.

Az első sorsolás időpontja, helyszíne: 2024.02.01. (csütörtök), 18.00, 1191 Budapest, Szabó Ervin utca 31.

Második sorsolás időpontja, helyszíne: 2024.03.01. (péntek), 18.00, 1191 Budapest, Szabó Ervin utca 31.

A nyertes kisorsolását gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.facebooknyertes.com

A pályázat kiírója: Duplakukac Horgászegyesűlet (továbbiakban „Kiíró”)

A pályázat lebonyolítója: Duplakukac Horgászegyesület (továbbiakban „Lebonyolító”) 1192 Budapest, Géza utca 5.

1. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele:

A játékos a Duplakukac Horgászegyesület, Budapesti üzletében (1191 Budapest, Szabó Ervin utca 31.) váltja meg az engedélyét.

2 .Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden felnőtt horgászegyesületi tagságot váltó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: JátékosA Játékban a Kiíró és a játék lebonyolításáért felelős alkalmazottak, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Kiíró más részvételi módot nem fogad el.. A nyereményjáték felhívás posztjához érkező hozzászólásokat Lebonyolító moderálja, azaz megszűri és törli azon hozzászólásokat, melyek:

  • utalást tartalmaznak a Kiíró termékeivel konkurens termékre vagy
  • erőszakos, diszkriminatív, jogszabályba ütköző vagy az alapvető erkölcsi normákba, jó ízlésbe ütköző megjelöléseket tartalmaznak vagy
  • politikai, vallási célú megjelöléseket tartalmaznak.

:

3. A játék menete

Hatvan darab véletlenszerű állami jegy lett megjelölve, amennyiben az engedélyváltás alatt, ezen állami jegyek egyike kerül sorra a résztvevőnél, automatikusan pörgethet a szerencsekeréken. Ezen kívül két darab nagy értékű területi jegy kerül kisorsolásra: 

Az első Játék időtartama: 2024.01.04. – 2024.01.31.

Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül.

Nyertesek száma: 1 fő

Nyeremény: 1 évre szóló területi jegy a Duna fővárosi szakaszára.

Második játék időtartama: 2024.01.04 – 2024.02.28

Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül.

Nyertesek száma: 1 fő

Nyeremény: 1 évre szóló országos területi jegy.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a játékosok között a 3. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyertesek kisorsolását gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.facebooknyertes.com. A nyertes nevét a Duplakukac Horgászbolt Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Kiíró, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

  • az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol
  • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja
  • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertesek értesítése

A nyertessel telefonon, illetve e-mail formájába vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Kiíró kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel e-mail formájában egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Kiírót semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Kiíró felelőssége

A Kiíró kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Kiíró tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. A Játék résztvevőinek adatait a Kiíró a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, – hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám), a Kiíró és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. – feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Kiíró (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja. A Játékosok személyes adatait a Kiíró kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Kiíró nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Kommentjük utalást tartalmaznak a Kiíró termékeivel konkurens termékre. Erőszakos, diszkriminatív, jogszabályba ütköző vagy az alapvető erkölcsi normákba, jó ízlésbe ütköző megjelöléseket vagy politikai, vallási célú megjelöléseket tartalmaznak.

10. Vegyes rendelkezések

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Kiíró fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.

A játékban való részvétel a játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti

Budapest, 2024.01.04.

Duplakukac Horgászegyesület.

Kiíró

 

NmI1Nj